Ortodonti, dişlerdeki eğrilikleri, boşlukları, karşılıklı dişler arasındaki kapanış bozukluklarını, gömülü kalan dişlerin çene içerisinden sürdürülmesini, çekim boşluklarına devrilen dişlerin doğrultulmasını, vb. konuları ele alan ve bu doğrultuda sabit ve hareketli aygıtlarla bir dizi koruyucu, önleyici ve düzeltici tedaviler gerçekleştiren diş hekimliğinin en eski uzmanlık dalıdır. Bu tedavileri gerçekleştiren Uzman Diş hekimlerine Ortodontist denilmektedir.

Ortodonti sadece dişlerdeki çapraşıklıkları düzeltmekle kalmaz aynı zamanda gelişimsel veya doğumsal olarak ortaya çıkan anormal çene gelişimlerini ve hatalı kapanış ilişkilerini de düzeltilmeyi hedefler.

Başlıca iskeletsel anomaliler içerisinde alt veya üst çenenin geriliği veya ileriliği, üst çenenin iskeletsel darlığı, çene ve yüzdeki asimerti ve eğrilikler, üst ve alt çenenin tam olarak kapanamamasına bağlı olarak ortaya çıkan çeneler arasındaki açıklıklar, üst çenenin alt çeneyi aşırı derecede örttüğü derin örtülü kapanışlar, dudak damak yarıkları, doğumsal olarak ortaya çıkan çene yüz bölgesindeki diğer deformiteler sayılabilir. Ortodontik tedaviler aynı zamanda konuşma ve gülme esnasında dudaklarımız ve dişlerimiz arasında olması gereken ideal estetik görünümü sağlayacak altın oranların oluşturulmasında ve gülüşün dizayn edilmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Diş hekimliğinin en eski uzmanlık dalının ortodonti olması bağlamında ortodontik tedavilerin muhakkak surette uzmanlık diplomasına sahip Ortodonti Uzmanı Diş hekimleri tarafından yapılması, hastalarda gerçekleştirilecek ortodontik tedavilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılabilmesi ve hastaların zarar görmemesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Hastaların ortodontik tedaviler konusunda daha bilinçli hareket etmesi, uzman olmayan kişilerin ortaya çıkartabileceği ortodontik mağduriyetlerin yaşanmasının önüne geçecektir. Aksi durumlarda telafisi imkansız maddi ve manevi bir takım zararların ortaya çıkması olasıdır.