Flor iyonu vücutta en çok kemik ve diş gibi sert dokularda birikmektedir. Dişleri çürüğe karşı koruduğu ve güçlendirdiğinden uzun yıllardır gelişmiş ülkelerde diş çürüklerinin önlenmesi ve kontrolünde kullanılmaktadır.
Florür doğru kullanımıyla diş çürüğünün önlenmesinde etkili ve oldukça güvenli bir yöntemdir; diş minesini ağızda oluşan asitlere karşı dirençli hale getirir aynı zamanda ağızda çürük yapıcı bakterilerle savaşmada büyük rol oynar. Minenin kristal yapısında zamanla meydana gelen bozulmayı önler ve yeniden onarılmasına katkıda bulunur. Flor aynı zamanda minede yıkım olup dentin dokusu açığa çıkmış dişlerde çürüğün ilerlemesini yavaşlatır, dentinde oluşan hassasiyeti önler.

Florür vücuda iki yolla alınabilir. Sistemik olarak içme sularına, süte, sofra tuzlarına florür eklenmesi gibi yöntemlerle veya florür tabletleri ile alınabilmektedir. Yüzeysel olarak hastalar diş çürüklerinden korunmak için evde florürlü diş macunları ve ağız gargaralarını kullanabilirler. Diş hekimleri gerekli gördükleri durumlarda -özellikle diş gelişimi devam eden çocuklarda genç hastalarda- diş çürüklerinden korumak ve hastalarının dişlerini ağızda oluşan asitlere karşı güçlendirmek için klinik koşullarında jellerle veya vernik gibi araçlarla fluorür uygulayabilirler.

Diş hekimleri tarafından uygulanan yerel florür uygulamaları bir veya birden çok düz yüzey çürüğüne sahip olan ya da yüksek çürük riskli çocuklarda ve yetişkinlerde uygulama gereksinimi bilimsel olarak kanıtlanmış olan bir uygulamadır. Florür uygulamasının sıklığı hastaların çürük riskine bağlı olarak farklılık gösterebilir ve genellikle yüksek çürük riski olan hasta gruplarında yılda iki defa uygulamayı gerektirmektedir.

Yapılan araştırmaların da gösterdiği üzere florür diş çürüğünden korunmada ve çürük kontrolünde hem güvenilir hem de çürük sıklığının düşürülmesinde oldukça etkili bir yöntemdir. Flor kullanımı ile ilgili araştırma sonuçları incelendiğinde florür verniğinin yılda 2 kez uygulanmasının diş çürüklerini engellemede başarılısı oldukça yüksektir.
Çürük önlemek için diş hekimi tarafından kullanılan yüzeyel florür kaynakları toksik dozda florür içermemektedir ve insan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisi yoktur.