Fluorid Uygulaması Nedir?

Fluorid Uygulaması Diş yüzeyine uygulanan jel ya da cila formları diş içeriğindeki kalsiyum ile birleşerek dişlerin zararlı asitlere karşı daha dayanıklı olmalarını sağlamaktadır.

Fluoridlerin diş çürüğünden korunmada kullanılması çalışmaları XIX. yüzyıl sonlarından başlayarak günümüze kadar süregelmektedir. Yapılan sayısız araştırmalarla fluoridin çok zayıf konsantrasyonlarda bile çürük oluşumunu engelleyebildiği ortaya konulduktan sonra, bu amaçla bileşiklerinden en fazla yararlanılabilecek yöntemlerin geliştirilmesine çalışılmaktadır.

Diş minesinin yapısında bulunan, iyon yarıçapı ve numarası kendisine çok benzeyen apatit yapı içindeki OH¯ iyonları ile kolayca yer değiştirebilmekte veya eksik olarak bulunan OH¯ iyonlarının yerini doldurarak daha dirençli yapıda fluor-apatit oluşturabilmektedir. Bu oluşum genel yolla fluorid alınımı veya fluoridin yerel olarak dişlere uygulanması ile gerçekleştirilebilir ve sonucunda diş minesi asitler karşısında daha az çözünür bir yapıya sahip olmaktadır.

Fluor, doğal bir element olup özellikle volkanik bölgelerde yoğun olarak bulunur. Fluorid ise birçok diş macununda, ağız gargaralarında fluoridli jel köpük ya da verniklerin içeriğinde aktif madde olarak bulunmaktadır. Fluorid ya da fluor, dişin yapısına katılarak diş minesinin yapısını güçlendirir ve ağız içerisinde oluşan asidik ortama karşı diş minesinin daha güçlü olmasını sağlar.  - See more at: https://www.hospitadent.com/hizmetlerimiz/fluorid-uygulamasi.html#sthash.lzYT4eco.dpuf
Fluorid uygulamaları süt ve kalıcı dişleri güçlendirmek için yapılabilecek en etkili koruyucu uygulamalardan birisidir. Fluor, doğal bir element olup özellikle volkanik bölgelerde yoğun olarak bulunur. Fluorid ise birçok diş macununda, ağız gargaralarında fluoridli jel köpük ya da verniklerin içeriğinde aktif madde olarak bulunmaktadır. Fluorid ya da fluor, dişin yapısına katılarak diş minesinin yapısını güçlendirir ve ağız içerisinde oluşan asidik ortama karşı diş minesinin daha güçlü olmasını sağlar.  - See more at: https://www.hospitadent.com/hizmetlerimiz/fluorid-uygulamasi.html#sthash.lzYT4eco.dpuf
Fluorid uygulamaları süt ve kalıcı dişleri güçlendirmek için yapılabilecek en etkili koruyucu uygulamalardan birisidir. Fluor, doğal bir element olup özellikle volkanik bölgelerde yoğun olarak bulunur. Fluorid ise birçok diş macununda, ağız gargaralarında fluoridli jel köpük ya da verniklerin içeriğinde aktif madde olarak bulunmaktadır. Fluorid ya da fluor, dişin yapısına katılarak diş minesinin yapısını güçlendirir ve ağız içerisinde oluşan asidik ortama karşı diş minesinin daha güçlü olmasını sağlar.  - See more at: https://www.hospitadent.com/hizmetlerimiz/fluorid-uygulamasi.html#sthash.lzYT4eco.dpuf

Nasıl Uygulanır?

İstemsiz olarak yutulabilme riski nedeniyle 0-3 yaş arası çocuklarda günlük kullanım için fluor içermeyen macunlar önerilmektedir. Ancak bütün süt dişlerinin tamamlandığı 3 yaştan itibaren diş hekimi kontrollerinde yapılacak yerel fluor uygulamaları ile çocuklarda diş minesinin güçlenmesi ve çürükten korunma sağlanmaktadır.

Fluorid bileşiklerinin çürük profilaksisinde kullanılması iki yolla olur:

1.Genel (Sistemik) yolla fluor alınımı:

a. İçme sularının fluoridlenmesi
b. Fluorid tabletleri
c. Fluoridli sütler
d. Fluoridli tuzlar

2.Yerel (Topikal) fluorid uygulamaları

a. Solüsyonlar
b. Jeller (nötral, asitlendirilmiş)
c. Verniler
d. Ağız banyoları (gargaralar)
e. Fluoridli diş macunları