Estetik diş hekimliği 20 yüzyıl ile birlikte değişen insan beklentileri sonucu diş hekimliği operatif uygulamalarında şekillenmiştir. İnsanların daha sosyal ve estetik olmak istemelerini takiben diş hekimliğindeki uygulamalar da değişen şartlara uyum sağlamış ve doğal dişlere daha çok benzeyen, pembe, estetiği (diş eti estetiği) daha iyi taklit edebilen malzemeler ve uygulamalar geliştirilmiştir.

Nasıl Uygulanır?

Günümüz teknikleri ile hastalara, daha beyaz, daha doğal ve estetik gülüşler hastalara verilebilmektedir. İnsanlar gülüşleri ile karşılanır, kişilikleri ile uğurlanır.